Aanmeldingsprocedure


Aanmeldingsprocedure

Wanneer uw zoon/dochter in aanmerking komt voor het voortgezet speciaal onderwijs kunt u contact opnemen met onze school. U wordt dan uitgenodigd voor een ori├źnterend gesprek. Het gesprek is bedoeld ter kennismaking en om een indruk te geven van de school. Ouder(s)/verzorger(s) en de school kunnen door het gesprek een inschatting maken of Elan college Huizen een passende plek is voor de leerling. Wanneer de inschatting is dat wij kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, ontvangt u een aanmeldingspakket.

 

 

Als het dossier, de TLV en het ondertekende aanmeldformulier van ouders bij ons binnen zijn, is de leerling officieel aangemeld. Zodra u uw kind aanmeldt, gaat de zorgplicht in en dit betekent dat binnen 6 (maximaal 10) weken een beslissing over toelating zal worden genomen. Het streven is om dit veel sneller te doen. Dit hangt af van een aantal zaken, zoals de samenwerking met het samenwerkingsverband waarbij een toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd. Daarnaast is de samenwerking met de vorige school en u als ouders erg belangrijk omdat er stukken worden opgevraagd die nodig zijn om het dossier compleet te maken.

 

Intakegesprek

Nadat de Commissie van Begeleiding de aanmelding positief heeft beoordeeld, volgt er een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en de jongere. Tijdens het intakegesprek worden onder andere de belemmerende en bevorderende factoren en de didactische gegevens besproken. Verder worden er afspraken gemaakt over een kennismakingsgesprek met de nieuwe mentor en over de datum wanneer de leerling kan beginnen. Na zes weken vindt er een gesprek met ouders/verzorgers, leerling en mentor plaats over het ontwikkel perspectiefplan

 

 

Meer informatie?

Heeft u over het aanmelden van uw kind vragen of wilt u een keer langskomen om de school te bekijken, dan bent u van harte welkom! U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie, het telefoonnummer: 035-5243939 of via e-mail: [email protected]

image
image