Algemeen


Elan College Huizen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. De school is er voor leerlingen die er nog niet aan toe zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te gaan of leerlingen die zijn vastgelopen op het regulier vanwege hun gedrag. In het onderwijs op Elan College Huizen staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal. We zijn steeds op zoek naar de positieve kanten van de leerlingen. We werken aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en goede sociale vaardigheden. Dat doen we in een kleinschalige, veilige en gestructureerde omgeving

image