Commissie voor de begeleiding


CvB

Op locatie is er een Commissie van Begeleiding (CvB). Deze commissie bestaat uit de locatiedirecteur en/of een onderwijskundige, de orthopedagoog of (school)-psycholoog, een (bovenschools) maatschappelijk deskundige en de schoolarts. Zo nodig wordt de CvB aangevuld met andere professionals.

De CvB beoordeelt of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit gebeurt aan het op basis van het dossier van de leerling. Er wordt een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de leerling. Bij afwijzing geven we aan de ouders/verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij toewijzing nodigen we ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek, samen met betrokken hulpverleners, indien mogelijk. Op deze manier dragen we samen zorg voor een goed traject voor de leerling.

De CvB onderzoekt welke aanpak het beste bij een leerling past en volgt de leerling gedurende zijn tijd op school. De CvB ondersteunt de mentor/ leerkracht, de mentor/leerkracht is aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

image
image