Gmr


GMR

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad. Op elke school binnen de Stichting Elan, maar ook op het niveau van de Stichting zelf worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. De stichting Elan is bevoegd gezag over 4 Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 3 Scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO). Stichting Elan treedt in overleg met de GMR over de meest uiteenlopende beleidszaken. In de GMR zijn zowel ouders als leraren vertegenwoordigd.

 

Zie:

http://www.sbomozaiek.nl/gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad-gmr/

image
image