Medezeggenschap/leerlingraad


Medezeggenschap

Elan College Huizen vindt het belangrijk dat belanghebbenden, ouders en leerlingen, betrokken worden bij de ontwikkeling van de school. Ouders kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met o.a. de ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch klimaat op school om het onderwijs te verbeteren. De MR van Elan College Huizen bestaat uit twee medewerkers van de school en twee ouders van leerlingen. Vijf keer per jaar komt de deelraad bijeen en bespreken de ontwikkelingen op de school. Bij nieuwe voorstellen van de directie van de school wordt de MR om advies gevraagd of om instemming.

 

Voor de leerlingen is er een leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit vijf leerlingen, uit iedere groep één. Met de leerlingenraad wordt de dagelijkse gang van zaken op school besproken. Hoe ervaren zij de school, wat gaat goed, wat kan volgens deze leerlingen beter? Er is ruimte voor nieuwe ideeën en veranderingen. Op deze manier hebben de leerlingen een zinvolle bijdrage in de ontwikkeling van de school.

image
image