Missie


Missie

De missie van Elan college Huizen is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat erop gericht is om jonge mensen zo op te leiden dat zij binnen hun capaciteiten het optimale resultaat behalen opdat zij goed toegerust zijn om zich met succes verder te ontplooien en om zelfstandig hun weg te bepalen in, en volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Elan college Huizen is een schakel naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt en richt zich op de beïnvloeding van het gedrag van de leerling zodat zijn/haar maatschappelijke kansen toenemen.  Een goede relatie tussen onze school en de thuissituatie van de leerling is daarbij belangrijk

image