Welkom bij Elan College Huizen

Elan College Huizen is een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO). De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. De school is er voor leerlingen die er nog niet aan toe zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te gaan of leerlingen die daar zijn vastgelopen. 

Elan College Huizen – school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Schoolvakanties

Herfstvakantie 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag  29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 mei en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Studiedagen

Dinsdag 28 november 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 5 februari 2024
Donderdag 4 april 2024
Maandag 17 juni 2024

 

Elan College Huizen maakt deel uit van stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.