Welkom bij Elan College Huizen

Elan College Huizen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. De school is er voor leerlingen die er nog niet aan toe zijn om naar het regulier voortgezet onderwijs te gaan of leerlingen die zijn vastgelopen op het regulier vanwege hun gedrag. De locatie in Huizen is op 5 maart 2007 gestart. Sinds januari 2013 is de school gevestigd in een nieuw, modern gebouw afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Elan College Huizen is onderdeel van Stichting Elan.

meetengreet6 6 juni

Meet & Greet

 

Als leerkracht in het gespecialiseerd onderwijs bied je leerlingen kansen voor de toekomst. Is dit iets voor jou? Kom dan 6 en 7 juni kennismaken tijdens de Meet & Greet op onze scholen voor gespecialiseerd onderwijs (GO), gespecialiseerd basisonderwijs (GBO) en gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO).

 

6 juni 14.30 – 17.00 uur

Het Mozaïek (GBO) in Hilversum
De Wijngaard (GBO) in Huizen
De Indon (GBO) in Bussum
Elan Primair (GO) in Huizen
Elan College Bussum (GVO) in Bussum
De Klimop (GO/GVO) in Hilversum
De Annie M.G. Schmidt (GBO) in Hilversum

 

7 juni 14.30 – 17.00 uur

Elan College Huizen (GVO) in Huizen
De Wijngaard (GBO) in Huizen