Aanmelden


Toelaatbaarheidsverklaring

Met de invoering van Passend onderwijs is ook de toeleiding naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) veranderd. Om toegelaten te worden tot het VSO heeft elke leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze dient aangevraagd te worden door de school waar de leerling onderwijs krijgt, bij het samenwerkingsverband waar de leerling onder valt.

Met een TLV kan er naar een passende school voor speciaal onderwijs gezocht worden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding bij een school. Met een TLV wordt een leerling niet automatisch toegelaten. Via de toelatingsprocedure van de school beoordeelt de Commissie van Begeleiding of een leerling past binnen het profiel van de school.

image
image