Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Onderbouw
Maandag t/m vrijdag:  8.30 – 14.30 uur.

Bovenbouw
Maandag t/m vrijdag:  8.45 – 14.35 uur.

Op tijd op school komen is belangrijk, omdat jongeren leren op tijd ergens te zijn en samen te beginnen. Te laat komen is een inbreuk op het dagritme. Het is een onrustige start van de dag voor klasgenoten en docenten.

Wanneer een leerling te laat is volgt er een passende maatregel. Wanneer de leerling regelmatig te laat komt, bespreekt de mentor dit met de leerling. Als de leerling herhaaldelijk te laat blijft komen, hanteren we het verzuimprotocol; we informeren ouders/verzorgers en Bureau Leerlingzaken.

 

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag  29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 mei en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Studiedagen 2023-2024

Dinsdag 28 november 2023
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 5 februari 2024
Donderdag 4 april 2024
Maandag 17 juni 2024