Doelgroep


Doelgroep

Elan College Huizen verzorgt onderwijs in regio ’t Gooi aan jongeren met gedragsproblemen, die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben dan een reguliere school kan bieden. De jongeren variĆ«ren in leeftijd van 12 tot 18 jaar. De school biedt onderwijs aan een brede doelgroep. Zowel jongeren met externaliserende problematiek als jongeren met internaliserende problematiek bezoeken de school. Het betreft jongeren die op hun tenen lopen in het regulier onderwijs. Het regulier onderwijs ziet dan soms dat er te weinig hulp geboden kan worden om de eindstreep te halen. De moeilijkheden liggen dan op het gebied van uiteenlopende of dalende prestaties en motivatie, soms zelfs met het gevolg dat er veel verzuim is. Ook kan het zijn dat het personeel te weinig zorg kan dragen voor een acceptabele sociale aansluiting in de klas/groep. De jongere zelf kan zich onprettig voelen op school. Ook de ouders en de school voelen te veel onmacht om die situatie te keren.

 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen op Elan college Huizen worden toegelaten mits zij:

  1. Beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV),
  2. In voldoende mate binnen een groep kunnen functioneren
  3. Beschikken over een TIQ vanaf 80
image