Doelgroep

Elan College Huizen verzorgt onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben dan een reguliere school kan bieden. De leerlingen variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Onze doelgroep is breed. Zowel jongeren met externaliserende problematiek als jongeren met internaliserende problematiek bezoeken de school. Het betreft leerlingen die in het regulier onderwijs te weinig hulp kunnen krijgen om de eindstreep te halen. De moeilijkheden liggen op het gebied van uiteenlopende of dalende prestaties en motivatie, soms zelfs met veel schoolverzuim tot gevolg.

Bij het samenstellen van de klassen gaan wij uit van uitstroomprofiel, leeftijd, het onderwijsniveau en leerjaar, het sociaal functioneren, de werkhouding en het individuele gedrag.