Passend Onderwijs


Passend onderwijs

Elke jongere heeft recht op goed onderwijs. Passend Onderwijs is ingevoerd op 1 augustus 2014. Scholen hebben nu zorgplicht, dat betekent dat scholen elke leerling een passende onderwijsplek moeten bieden, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Of op de school waar de jongere wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Jongeren die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. De onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kunnen we dat organiseren en wie is daarvoor nodig? Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Met de invoering van Passend Onderwijs verdwijnt de indicatieprocedure via het REC. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Toelaatbaarheid voor het speciaal onderwijs wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband middels het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

 

http://www.passendonderwijs.nl

 

http://www.qinas.nl

Bij Downloads vindt u de informatiegids voor ouders over Passend Onderwijs.

  

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan kunt u lezen welke ondersteuning Elan college Huizen biedt aan de specifieke doelgroepen.

image
image