Onderwijs

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Als school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs bevat ons leerpakket dezelfde vakken als het reguliere onderwijs. Ook wij richten ons op de kerndoelen zoals het ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd.

Ons onderwijs richt zich op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Een onderwijsbehoefte is datgene wat een leerling nodig heeft om zich op een positieve manier te ontwikkelen. In plaats van te kijken naar wat er mis is, zoeken wij naar wat de leerling nodig heeft. 

We bieden de onderwijsniveaus vmbo en entreeopleiding mbo 1 aan.

Vmbo

Op Elan College Huizen verzorgen wij onderwijs voor basisberoepsgerichte leerweg (BBL), kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en theoretische leerweg (TL).

Een klas telt ongeveer twaalf leerlingen. De mentor verzorgt de meeste vakken. Daarnaast zijn er docenten voor techniek, beeldende vorming, culturele en kunstzinnige vorming, gymnastiek en verzorging. Wij bieden een duidelijke structuur. Zo krijgt iedere leerling overzichtelijke dag- en weekplanningen en is de communicatie eenduidig en helder.

Entree mbo 1

Leerlingen kunnen ook via een combinatie van stage en leren bij ons een opleiding volgen. In deze mbo-klas krijgen de leerlingen één dag per week onderwijs in de vakken Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en een beroepsgericht vak. Daarnaast lopen de leerlingen een aantal dagen stage bij een bedrijf. Een stagebegeleider bezoekt hen regelmatig op de stagewerkplek en werkt samen met de leerling aan de verschillende competenties. Hier worden de leerlingen voorbereid op het examen en daarmee de doorstroom naar een mbo 2-opleiding. De entree-opleiding bieden we aan in samenwerking met MBO Amersfoort.