Missie en visie

Missie

Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan!

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij, maken voor hen het verschil en doen er alles aan om hen maximale kansen voor de toekomst te geven.

De missie van Elan College Huizen is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat erop gericht is om jonge mensen zo op te leiden dat zij binnen hun capaciteiten het optimale resultaat behalen.

Elan College Huizen is een schakel naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt en richt zich op de beïnvloeding van het gedrag van de leerling zodat zijn/haar maatschappelijke kansen toenemen. Een goede relatie tussen onze school en de thuissituatie van de leerling is daarbij belangrijk.

Visie

Belangrijk in onze visie zijn de volgende overtuigingen, die noodzakelijk zijn om onze missie nu en in
de toekomst waar te maken:

 • Leren en ontwikkelen doe je samen en gebeurt in relatie tot anderen.
 • Juist door samen te reflecteren op ons handelen en de resultaten daarvan, ontdekken we wat we nog beter kunnen doen en richten we ons op het met elkaar leren voor de toekomst.
 • Zonder relatie geen prestatie.
 • De relatie is altijd de basis. De relatie van de leraar met de leerlingen en met hun ouders, maar ook de relaties tussen medewerkers onderling en met onze externe partners. Deze relaties komen ook terug in onze basale kernwaarden: veiligheid, vertrouwen en samen.
 • Ondersteuning bieden wij zoveel mogelijk in de klas.
 • We halen leerlingen zo min mogelijk uit de klas, we bieden de ondersteuning die nodig is zoveel mogelijk in de klas.
 • Ontwikkelen en leren is een vanzelfsprekendheid.
 • Leren en ontwikkelen zijn vanzelfsprekend en noodzakelijk om het door de maatschappij gevraagde onderwijs en de ondersteuning te kunnen bieden. De maatschappij is niet statisch, maar dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. We passen ons steeds weer aan om onze rol in de maatschappij nog beter te vervullen.
 • Gespecialiseerd onderwijs is een middel om onze missie te bereiken.
 • Leren bevordert het gevoel van welzijn en eigenwaarde van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers.
 • De ondersteuningsdriehoek is leidend.
 • Bij het inrichten van ons onderwijs werken wij met de preventiepiramide. Het uitgangspunt is: de basis in de klas is op orde en bedient globaal 75% van de leerlingen. In een intensief arrangement bieden we – in de klas – extra ondersteuning aan 15%-20% van onze leerlingen. In een zeer intensief arrangement voegen wij – ook buiten de klas – ondersteuning toe voor 5%-10% van onze leerlingen.
 • Met ons aanbod bereiden we onze leerlingen voor op hun rol als burgers in de maatschappij.
 • Met de focus op taal, rekenen, sociale vaardigheden, executieve functies én burgerschap geven wij onze leerlingen een brede ontwikkeling mee en daarmee zoveel mogelijk kansen voor de toekomst.