Vervoer


Vervoer

Elan college  is goed met openbaar vervoer te bereiken. Leerlingen kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken van vervoer dat door ouders met de gemeente wordt geregeld. Bij de gemeenten zijn vervoers-verklaringen verkrijgbaar.  Informatie hierover kunt u bij de afdeling leerlingzaken in uw gemeente opvragen. De school is niet verantwoordelijk voor het taxi vervoer. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Klachten hieromtrent dienen bij het taxibedrijf of bij de gemeente te worden gemeld. Wanneer een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, dient dit door ouders tijdig te worden gemeld aan het vervoersbedrijf. Wanneer de leerling weer in staat is naar school te gaan moet dit ook bij het vervoersbedrijf worden gemeld.

image
image