Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Elan College Huizen is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Leerlingen kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken van vervoer dat door ouders/verzorgers met de gemeente wordt geregeld. Bij de gemeenten zijn ver- voersverklaringen verkrijgbaar. Informatie hierover kunt u bij de afdeling Leerlingzaken in uw gemeente opvragen.

De school is niet verantwoordelijk voor het taxivervoer. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Klachten hieromtrent dienen bij het taxibedrijf of bij de gemeente te worden gemeld. Wanneer een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, dient dit door ouders/verzorgers tijdig te worden gemeld aan het vervoersbedrijf. Dat geldt ook wanneer de leerling weer in staat is om naar school te gaan.