Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Een gedeelte van die opvoeding draagt u over aan de school. Wij gaan er vanuit dat die gedeelde verantwoordelijkheid een goede vorm krijgt als er regelmatig contact is tussen ouders/verzorgers en school.

U mag van de school een zo groot mogelijke inzet verwachten om uw kind te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. De school verwacht van u grote betrokkenheid bij de school. Op het inschrijfformulier van de school geeft u aan mee te werken aan deze betrokkenheid. Voor uw kind is het van groot belang te merken dat u meeleeft.

Contactmomenten
Per jaar hebben we meerdere contactmomenten met ouders/verzorgers:

  • De informatieavond aan het begin van het schooljaar.
  • Voortgangsgesprekken.
  • Incidenteel organiseren wij thema-avonden over diverse onderwerpen, zoals cyberpesten en drugsgebruik.

SOMtoday
Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem SomToday. In dit portaal kunt u de cijfers van alle leerjaren, het rooster en de afwezigheid van uw kind(eren) inzien.