Veilige school


Veilige school

Op Elan college Huizen is veiligheid een belangrijk thema. Alle medewerkers doen er alles aan om een veilige omgeving te creëren, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt in de school. Wij hanteren daarom duidelijke regels waaraan iedere leerling zich moet houden. Wanneer een leerling niet luistert of zich agressief gedraagt, praten we met de leerling. Als dit niet voldoende blijkt te zijn is het soms nodig andere maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te kunnen waarborgen.

 

Onze kernwaarden

Een goed pedagogisch klimaat wordt gedragen door de kernwaarden die de school belangrijk vindt. Onze kernwaarden zijn:

*           Bij ons op school doe je ertoe en mag je er zijn!

*           Heb je respect voor jezelf, de ander en de omgeving.

 

Afspraken

*           We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

*           Telefoons en waardevolle spullen worden bij aanvang van de school in een kluis opgeborgen.

*           Alcohol, drugs, vuurwerk en wapens zijn niet toegestaan op onze school

*           Bij voorvallen vindt er altijd een herstel plaats met de betrokken.

 

Pest coördinator

Als school vinden we het allerbelangrijkste dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Wanneer een leerling het gevoel hebben dat hij gepest wordt, dan komt dat via de mentor bij de anti-pestcoördinator terecht. De anti-pestcoördinator brengt structuur en systematiek in de pestaanpak en maakt zo een einde aan hapsnap acties om pesten op school te stoppen. De anti-pest coördinator houdt de vinger aan de pols totdat het pesten echt gestopt is.

image
image