Veilige school

Veiligheid

Op Elan College Huizen is veiligheid een belangrijk thema. Wij hanteren daarom duidelijke regels waaraan iedere leerling zich moet houden. Als een leerling niet luistert of zich agressief gedraagt, praten we met de leerling. Soms is het nodig andere maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te kunnen waarborgen. 

Kernwaarden

Kernwaarden zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. Onze kernwaarden zijn:

 • Bij ons op school doe je ertoe en mag je er zijn!
 • Bij ons op school heb je respect voor jezelf, de ander en de omgeving.
  Afspraken
  • We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Telefoons en waardevolle spullen worden bij aanvang van de school in een kluis opgeborgen.
  • Alcohol, drugs, vuurwerk en wapens zijn niet toegestaan op onze school.
  • Bij voorvallen vindt er altijd een herstelgesprek met de betrokken plaats.
  Anti-pestcoördinator

  Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Wanneer een leerling het gevoel heeft dat hij gepest wordt, dan komt dat via de mentor bij de anti-pestcoördinator terecht. Deze brengt structuur en systematiek in de pestaanpak en probeert zo pesten op school te stoppen. De anti-pestcoördinator houdt de vinger aan de pols totdat het pesten echt gestopt is.