Ivio@school

Elan College Huizen verzorgt het didactische aanbod op havo-/vwo-niveau in samenwerking met IVIO@school. Wij richten ons hierbij op de kerndoelen zoals het Ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd.

De leerlingen volgen de schoolvakken met behulp van lesmateriaal van IVIO. Vakdocenten zijn online vraagbaak voor de leerlingen en de mentoren. Toetsen, opdrachten en werkstukken worden, via het leerlingvolgsysteem, verzonden naar de vakdocenten.
De vakdocenten corrigeren het gemaakte werk, voorzien het van commentaar en geven beoordelingen. Bij het lesmateriaal zijn lesbrieven gemaakt waarin voor elke les staat beschreven wat er moet worden gedaan. Wij passen IVIO klassikaal toe.
Meer informatie vindt u op de website van IVIO@School.