Ouderraad


Ouderraad

De school neemt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind over en daar zult U dus bij betrokken willen zijn. Daarvoor is de Ouderraad. De O.R. helpt niet alleen bij het koffie zetten bij ouderavonden, maar denkt en praat mee over alle zaken, die direct met uw kind op school te maken hebben. Ze zijn de achterban van de Medezeggenschapsraad. De OR zet zich in voor o.a. behoud van zwemmen, schoolkamp e.d., maar helpt ook mee met de kerst- en paasviering. Tevens worden jaarlijks thema-avonden georganiseerd. De O.R. is dus een samenwerking tussen schoolteam en u. Als u interesse heeft om mee te praten, dan kunt u zich aanmelden als lid van de Ouderraad. De Ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 100,- Hiermee bekostigt ze o.a. de kerstviering en Pasen, maar ook allerlei activiteiten zoals schooluitje e.d.

Dit bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. De Ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden. Voor informatie kunt u terecht bij de school, die U kan doorverwijzen naar één van de leden van de Ouderraad.

image
image